บริการรับทำบัญชี

 

งานให้บริการรับทำบัญชี

      - จัดทำสมุดบัญชีรับ สมุดบัญชีขาย สมุดบัญชีจ่าย สมุดบัญชีซื้อ และสมุดบัญชีทั่วไป
      - จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท
      - จัดทำงบทดลองของกิจการ
      - จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
      - จัดเตรียมข้อมูลเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงิน พร้อมทั้งเตรียมเอกสารอื่นเมื่อผู้สอบร้องขอ
      - ยื่นงบการเงินของกิจการไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามรอบระยะเวลาการดำเนินงาน
      - ยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลไปยังกรมสรรพากรตามรอบระยะเวลาการดำเนินงาน (ภ.ง.ด.50-51)
      - ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 เป็นต้น
      - ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) พร้อมจัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย
      - ยื่นแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36) สำหรับกิจการค้าขายออนไลน์ที่มีการที่จ่ายเงินค่าบริการให้ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศ เช่น Facebook หรือ TikTok
      - จัดเรียงและจัดเก็บเอกสารของกิจการตามนโยบายการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
      - ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้กิจการของท่าน

บริการอื่นเพิ่มเติมที่ท่านจะได้รับ (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)     

      - บริการจัดการระบบทางเดินเอกสารภายในกิจการ
      - 
การสรรหาผู้สอบบัญชีให้แก่กิจการของท่าน
      - ให้คำปรึกษาปัญหาด้านภาษีอากร รวมถึงการวางแผนภาษีอากรของกิจการ
      - ให้คำปรึกษาการหาแหล่งเงินทุน หรือการเขียนโครงการเพื่อยื่นกู้
      - ให้คำแนะนำวิธีการจัดเก็บเอกสารและการสร้างระบบทางเดินเอกสารที่เหมาะสมภายในกิจการ
      - ให้คำปรึกษาด้านการบริหารและจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร
      - ให้คำปรึกษาอื่นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และเหตุการณ์ที่พบภายในกิจการ

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี

*อัตราค่าบริการของงานรับทำบัญชีสามารถบริหารได้ตามความเหมาะสม โดยเป็นการคำนวณจากจำนวนรายการ และความเสี่ยงของกิจการ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้