บริการรับทำบัญชี

 

รายการที่รวมในการบันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงินรายเดือน

 1. จัดทำสมุดบัญชีขาย 
 2. จัดทำสมุดบัญชีซื้อ 
 3. จัดทำสมุดบัญชีรับเงิน 
 4. จัดทำสมุดบัญชีจ่ายเงิน 
 5. จัดทำสมุดบัญชีรายวันทั่วไป 
 6. จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท 
 7. จัดทำงบทดลอง และงบการเงินของกิจการ
 8. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อส่งมอบให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงิน

!!!................................................................. บริการเพิ่มเติม .................................................................!!!

         บริการจัดการระบบทางเดินเอกสารภายในกิจการ, บริการจัดหาผู้สอบบัญชี, ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ การวางแผน
ภาษี การบริหารความเสี่ยงภายในกิจการ, จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร, จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เช่น
รายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้เป็นต้น หรือรายการอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเติม (ตามความเหมาะสมของค่าบริการ
และปริมาณงาน)

บริการอื่น ๆ

1. รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
( อัตราค่าบริการ 5,000 บาท )

 • บริการจองชื่อนิติบุคคล
 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ 
  ( อัตราค่าบริการ 3,500บาท )

 • บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์
 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์

 
2. รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จำกัด
( อัตราค่าบริการ 5,000 บาท )

 • บริการจองชื่อนิติบุคคล
 • บริการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
 • บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์
 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์

 
3. รับแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนต่างๆ เช่น เพิ่มวัตถุประสงค์ แก้ไขสัญญา หรือรายการเพิ่ม/ลด

กรรมการบริษัท เป็นต้น (อัตราค่าบริการเปลี่ยนแปลงตามรายการที่ปรับเปลี่ยน)

 4. วางระบบการบริหารจัดการคลังสินค้าของกิจการ (อัตราค่าบริการตามการประมาณการปริมาณของชั่วโมงการ
ทำงานและปริมาณของงาน)

*ค่าบริการของทุกบริการลูกค้าสามารถบริหารเองได้ตามความเหมาะสม และความจำเป็นของลูกค้า

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้