วางระบบองค์กร

 https://image.makewebeasy.net/mwetemplate/0/template0085/DefaultData/line.png

     การวางระบบองค์กร เป็นกิจกรรมเพื่อช่วยให้กิจการของท่านได้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้การดำเนินงานของท่านมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่เจ้าของเงินทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการ ซึ่งกรอบการทำงานในการจัดการวางระบบองค์กร ได้แก่ การสำรวจสภาพแวดล้อมของกิจการ การสำรวจการควบคุมภายในองค์กร การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการคลังสินค้า หรือการวางระบบการดำเนินงานภายในองค์ เช่น ระบบการบัญชีและการเงิน หรือระบบเอกสารที่ใช้สำหรับการบริหารกิจการภายในองค์กร เป็นต้น

บริษัทได้ดำเนินการแบ่งลักษณะของการให้บริการออกเป็น 2 ลักษณะการดำเนินงาน โดย

  1. การวางระบบองค์กรทั่วทั้งกิจการ เป็นการสำรวจสภาพแวดล้อมการดำเนินงานเพื่อประเมินสภาพแวดล้อมทั่วไปของกิจการ และประเมินความเสี่ยงในกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อจัดการระบบการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กรให้แก่กิจการ
  2. การวางระบบเฉพาะกิจกรรมของกิจการ เป็นการวางระบบเพียงบางกิจกรรมที่ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการต้องการให้ทางบริษัทจัดวางระบบให้ เช่น ระบบคลังสินค้า ระบบทางเดินเอกสาร หรือระบบบัญชีของกิจการ เป็นต้น

     ทั้งนี้ ค่าบริการของทั้ง 2 ลักษณะการดำเนินงาน ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเนื้อหาสาระของงาน ปริมาณของงาน และระยะเวลาที่บริษัทคาดว่าจะต้องใช้ไปกับกิจกรรมวางระบบองค์กรของท่าน โดยบริษัทจะทำการสำรวจสภาพแวดล้อมการดำเนินงานก่อนการประเมินราคา และแจ้งไปยังผู้ที่สนใจ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ โดยราคาที่บริษัทได้เสนอไปนั้น เป็นราคาที่เหมาะสมต่อการดำเนินงาน หากผู้ที่สนใจคิดว่ามีข้อเสนอแนะประการใดก็สามารถต่อรองราคาได้เพิ่มเติม โดยท่านสามารถติดต่อมาที่บริษัทได้โดยตรง หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน ( ผู้ประกอบการสามารถบริหารค่าบริการได้ตามความเหมาะสม )

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้