อัตราภาษีที่ต้องคำนวณภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

Last updated: 2019-11-28  |  1049 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อัตราภาษีที่ต้องคำนวณภาษีเงินได้  หัก ณ ที่จ่าย

อัตราภาษีที่ต้องคำนวณภาษีเงินได้

หัก ณ ที่จ่าย

1.กรณีผู้รับเป็นผู้ที่หน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3)

 2 กรณีผู้รับเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.53)

 

Powered by MakeWebEasy.com