กำไรสุทธิที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

Last updated: 16 ส.ค. 2565  |  1064 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กำไรสุทธิที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

กำไรสุทธิที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

กำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการดังต่อไปนี้  ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
          1. กิจการโรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แต่ไม่รวมถึงรายได้จากการขายของ การรับจ้างทำของหรือการให้บริการอื่นใดที่ได้รับจากผู้ซึ่งมิใช่นักเรียนหรือนักศึกษาของโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังกล่าว ทั้งนี้ นิติบุคคลนั้นจะต้องมิได้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามมาตรา 3(1) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 284) พ.ศ.2538  
             ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป  ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ดังต่อไปนี้
             (1) กำไรสุทธิที่ได้จากกิจการโรงเรียนเอกชน ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
                   แต่ไม่รวมกำไรสุทธิที่ได้จากกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
             (2) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรที่ได้จากกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม (1)
             ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 284) พ.ศ.2538 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 588) พ.ศ.2558
          2. กิจการสถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้างของนิติบุคคลนั้นหรือนิติบุคคลในเครือเดียวกัน ตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 284) พ.ศ.2538

ที่มา : กรมสรรพากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้