สรุปคำชี้แจงสิทธิประโยชน์ของ SMEs ที่จัดทำบัญชีสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ (บัญชีเล่มเดียว)

Last updated: 15 ธ.ค. 2565  |  64 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สรุปคำชี้แจงสิทธิประโยชน์ของ SMEs ที่จัดทำบัญชีสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ (บัญชีเล่มเดียว)

สรุปคำชี้แจงสิทธิประโยชน์ของ SMEs ที่จัดทำบัญชีสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ (บัญชีเล่มเดียว)

1. SMEs ที่ตั้งขึ้นก่อน 1 มกราคม 2559 ซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบ ระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท โดยต้องจดแจ้งเป็นผู้ประกอบการจัดทำบัญชีสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ (บัญชีเล่มเดียว) นอกจากจะได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบย้อนหลังแล้ว ยังมีสิทธิได้รับการยกเว้นและลดอัตราภาษีตาม พระ ราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558 ดังนี้

(1) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ ดังนี้

(ก) กำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(ข) ก าไรสุทธิเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาทแรก สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ หลังวันที่ 1 มกราคม 2560 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(2) ได้รับการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล และคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ เฉพาะ ส่วนที่เกิน 300,000 บาทขึ้นไป สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 แต่ไม่เกิน วันที่ 31 ธันวาคม 2560

 ตัวอย่าง

(ก)รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558

ได้รับยกเว้นและลดอัตราตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (อยู่ระหว่าง การแก้ไขที่กฤษฎีกา : ลดอัตราเหลือร้อยละ 10 ส่วนที่เกิน 300,000 บาท ปี 58 – 59 สองรอบระยะเวลา บัญชี)

(ข) รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ม.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559 ได้รับยกเว้น สำหรับกำไรสุทธิทั้งจำนวน

 (ค) รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ม.ค. 2560 – 31 ธ.ค. 2560 ได้รับยกเว้น สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท และสำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เกิน 300,000 บาทขึ้นไป เสียภาษี ในอัตราร้อยละ 10

 2. SMEs ที่ได้รับยกเว้นและลดอัตราตาม 1. จะต้อง

(1) มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาทและรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท

(2) ไม่ถูกเพิกถอนการยกเว้นจากการตรวจสอบย้อนหลังตามพระราชกำหนดที่มา:กรมสรรพากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้