กรรมการมีสิทธิเข้าระบบ ประกันสังคมหรือไม่ ?

Last updated: 2020-04-24  |  4782 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กรรมการมีสิทธิเข้าระบบ ประกันสังคมหรือไม่ ?

กรรมการมีสิทธิเข้าระบบ
ประกันสังคมหรือไม่ ?

ตามมาตรา 33 ในแต่ละเดือนนายจ้างต้องออกเงินประกันสังคมให้ 1 เท่า ของเงินลูกจ้างถูกหักออกถ้าหากเคยเป็นลูกจ้าง แล้วมาเปลี่ยนเป็นนายจ้าง

     ให้ทำหนังสือส่งส่งสำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ที่เคยส่งเงินสมทบเพื่อไม่ขอส่งเงินสมทบและทำแบบ สปส 6-09 แจ้งออก ซึ่งจะได้รับเงินคืนเมื่ออายุ 55 ปี เพียงบางส่วนตามเปอร์เซ็ฯต์ที่กำหนด

*ข้อหาหรือของสำนักงานประกันสังคม

- อยู่ในระบบประกันสังคมมาก่อนปี 2550 สามารถอยู่ต่อในระบบได้โดยไม่ต้องออกจากระบบ
- อยู่ในระบบประกันสังคมมาหลังปี 2550 ไม่สามารถเข้าระบบประกันสังคมได้

แบบแจ้งการสิ้นสุดความเป้นผู้ประกันตน สปส. 6-09

โหลดแบบฟอร์ม (Dowload)

Powered by MakeWebEasy.com