คลังขยายเวลาเก็บ VAT 7% ต่ออีก 2 ปี พร้อมขยายเวลายื่นแบบภาษี และงด/ลดเบี้ยปรับกรณียื่นแบบล่าช้า ช่วยบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19

Last updated: 2021-08-24  |  234 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คลังขยายเวลาเก็บ VAT 7% ต่ออีก 2 ปี  พร้อมขยายเวลายื่นแบบภาษี และงด/ลดเบี้ยปรับกรณียื่นแบบล่าช้า  ช่วยบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19

คลังขยายเวลาเก็บ VAT 7% ต่ออีก 2 ปี พร้อมขยายเวลายื่นแบบภาษี และงด/ลดเบี้ยปรับกรณียื่นแบบล่าช้า ช่วยบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19ที่มา : กรมสรรพากร

Powered by MakeWebEasy.com