เปิดบิลขายวันละ 100 ใบ บันทึกบัญชีอย่างไร ?

Last updated: 2020-04-30  |  932 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เปิดบิลขายวันละ 100 ใบ บันทึกบัญชีอย่างไร ?

เปิดบิลขายวันละ 100 ใบ บันทึกบัญชีอย่างไร

รู้หรือไม่ ?

     เราสามารถบันทึกบิลขายทั้ง 100 ใบ รวมกันอยู่ใน 1 รายการ บันทึกบัญชีได้ ถ้าเรามีระบบบริหารจัดการที่ดีพอ

โปรแกรมช่วยเปิดบิล

     เป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับธุรกิจค้าปลีกที่มีการออกเอกสารเป็นจำนวนมากช่วยในเรื่องของการจัดทำเอกสาร การจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ และช่วยสรุปรายงานการขายประจำวัน ซึ่งเป็นรายงานที่สำคัญมากทำให้ลดการทำงานของยักบัญชีลด โดยนักบัญชีจะนำข้อมูลในรายงานการขายประจำวันมาสรุปข้อมูลเพื่อบันทึกบัญชีวันละ 1 รายการ

บันทึกบัญชีวันละ 1 รายการได้ดังนี้

Dr. เงินสด                              26,750.00
Dr. เงินฝากธนาคาร SCB           7,490.00
Dr. ลูกหนี้บัตรเครดิต               10,700.00

Cr. ขายสินค้า                   42,000.00
Cr. ภาษีขาย                        2,940.00

Powered by MakeWebEasy.com