ปฏิทินการยื่นแบบประจำเดือนเมษายน

Last updated: 2022-04-07  |  47 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปฏิทินการยื่นแบบประจำเดือนเมษายน

ปฏิทินการยื่นแบบประจำเดือนเมษายน

7 เมษายน 2565

กำหนดยื่นแบบ
ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)

8 เมษายน 2565

กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
ยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91, ภ.ง.ด. 92, ภ.ง.ด. 95)

18 เมษายน 2565

กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)

18 เมษายน 2565

กำหนดยื่นแบบ
กำหนดยื่นแบบภายใน 15 เมษายน ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 18 เมษายน
ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40

25 เมษายน 2565

กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40


ที่มา : กรมสรรพากร

Powered by MakeWebEasy.com