ทำงานประจำ และ ขายของออนไลน์ ยื่นภาษีอย่างไร ?

Last updated: 2021-06-28  |  868 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทำงานประจำ และ ขายของออนไลน์ ยื่นภาษีอย่างไร ?

ทำงานประจำ และ ขายของออนไลน์ ยื่นภาษีอย่างไร ?

หากคุณมีรายได้จากงานประจำ และ ขายสินค้าออนไลน์ #เงินสดหมุนเวียนในกิจการ
เงินเดือนถือเป็นเงินได้ประเภทที่ 1 สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
ขายของออนไลน์ ถือเป็นเงินได้ประเภทที่ 8 สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 60% หรือยื่นเอกสารตามจริง
ภ.ง.ด.91 เป็นแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับบุคคลที่มีรายได้จากงานประจำเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยื่นภายใน 31 มีนาคมของทุกปี
ภ.ง.ด.90 เป็นแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับบุคคลที่มีรายได้ตั้งแต่ประเภทที่ 2 - 8 ยื่นภายใน 31 มีนาคมของทุกปี
ภ.ง.ด.94 เป็นแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับบุคคลที่มีรายได้ตั้งแต่ประเภทที่ 5 - 8 ยื่นภายใน 30 กันยายนของทุกปี

แหล่งที่มา : บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ

Powered by MakeWebEasy.com